Grundläggande granskningar

Här hittar du 2022 års grundläggande granskningar för regionens styrelser och nämnder. Här kommer också revisorernas skrivelser (revisorernas bedömningar) och ett sammandrag för varje rapport att publiceras. Vi publicerar även nämndernas svar till revisorerna. Nämndernas svar kallas yttrande.

Grundläggande granskningar för år 2022 kommer publiceras löpande under första kvartalet 2023.