2023

Här kommer du kunna ta del av revisionsrapporter från granskningsåret 2023. Bland rapporterna hittar du dels grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder och dels fördjupade granskningar inom olika områden.