Fördjupade granskningar

Här hittar du 2023 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med sina bedömningar till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Nr 4/2023 Granskning av införandet av regionens nya verksamhetsstyrningsmodell

Nr 3/2023 Granskning av enskild basenhet - Barn- och ungdomscentrum

Nr 2/2023 Granskning av projektredovisning

Nr 1/2023 Granskning av fakturakontrollen