Fördjupade granskningar

Här hittar du 2024 års fördjupade granskningar samt de bedömningar som revisorerna tillsammans med granskningen lämnat över till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Nr 2/2024 Granskning av enskild basenhet - Ambulanssjukvården Västerbotten

Nr 1/2024 Förstudie om arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen