Fördjupade granskningar

Här kan du ladda ned 2019 års fördjupade granskningar. Revisionskontoret publicerar revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Nr 12/2019 Granskning av styrning och kontroll över projekt år 2019

Nr 11/2019 Granskning av företagsstöd

Nr 10/2019 Uppföljande granskning av investeringsprocessen år 2019

Nr 9/2019 Granskning av tillämpning av delegationsordningar

Nr 8/2019 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Nr 7/2019 Samverkan av vård till barn och unga med psykisk ohälsa

Nr 6/2019 Granskning av läkemedelskostnader

Nr 5/2019 Granskning av produktions- och kapacitetsstyrning

Nr 4/2019 Granskning av resor och representation

Nr 3/2019 Uppföljande granskning av hantering av avtal år 2019

Nr 2/2019 Granskning av redovisning av kostnader i projekt

Nr 1/2019 Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg