Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Den 11 november 2019 hade regionens revisorer sitt senaste sammanträde. Under mötet genomfördes träffar med arbetsutskotten från regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Revisorerna träffade även fullmäktiges presidium. Vid sammanträdet beslutade revisorerna att godkänna de grundläggande granskningarna av delårsrapporten (Gr 1 och 2 år 2019) samt en uppföljande granskning om hanteringen av lönetillägg. Se mer information i revisorernas nyhetsbrev nr 4 år 2019.

Nästa sammanträde är den 13 december 2019.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.