Revisionskontoret

Revisionskontorets medarbetare hjälper regionens förtroendevalda revisorer att planera och genomföra granskningar av regionens verksamheter.

Gruppbild av revisionskontoret år 2023
Foto: Klas Sjöberg

Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på regionens revisionskontor.

Revisionsdirektör

 
Richard Norberg
Certifierad kommunal revisor

090-785 70 90
076-844 70 90
richard.norberg@regionvasterbotten.se

Yrkesrevisorer

Eva Moe
Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
1:e Revisor

070-333 21 69
eva.moe@regionvasterbotten.se

 

Ingrid Lindberg
Ingrid Lindberg
Certifierad kommunal revisor

090-785 73 71
072-218 08 23
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se

Clara Wiklund 

Clara Wiklund
Certifierad kommunal revisor

090-785 70 87
072-218 07 45
clara.wiklund@regionvasterbotten.se

Malin Hedlund 

Malin Hedlund 
Sakkunnig

090-785 73 70
072-218 08 27
malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se

 

Petra Segerbrant 

Petra Segerbrant
Sakkunnig

090-785 73 78
072-239 81 65
petra.segerbrant@regionvasterbotten.se

 

 

Olov Andersson
Sakkunnig

090-785 73 72
073-094 77 33
olov.p.andersson@regionvasterbotten.se

Revisionskontorets medarbetare är medlemmar i föreningen Skyrev som är ett nätverk för sakkunniga revisorer i hela Sverige. En oberoende certifieringsnämnd beslutar om medlemmarna uppfyller föreningens krav på att bli certifierade. Du kan läsa mer om Skyrev på föreningens webbplats.

Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisiorer

 

Revisionskontoret
E-post
revisorerna@regionvasterbotten.se
Adress:
Köksvägen 11
901 89
Umeå