Sammanträden 2019

Nedan följer de datum som revisorerna planerat ha sina sammanträden år 2019.

 • 2019-01-31 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2015-2018)
 • 2019-02-04 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2019-2022)
 • 2019-02-27 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2015-2018)
 • 2019-03-04 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2019-2022)
 • 2019-03-28 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2015-2018)
 • 2019-04-15 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2015-2018 - slutrevision)
 • 2019-04-16 (Revisionskollegiet för mandatperioden 2015-2018 - slutrevision eventuell extra dag)

Nedanstående datum gäller för revisionskollegiet för mandatperioden 2019-2022:

 • 2019-04-26
 • 2019-05-20
 • 2019-06-28
 • 2019-09-27
 • 2019-10-25
 • 2019-11-11
 • 2019-12-13
 • 2020-01-31
 • 2020-02-28