Antibiotika och resistenta bakterier

De flesta lindriga infektioner som drabbar oss är självläkande, oavsett om de orsakas av bakterier eller virus.

Antibiotikaanvändning på 1177.se

Antibiotikabehandling kan orsaka diarré, utslag och andra biverkningar. Dessutom bidrar ökad användning av antibiotika till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta).

Antibiotika ska användas när det verkligen behövs, dvs vid akuta och allvarliga tillstånd med kraftiga symtom eller allmänpåverkan.

 

Resistenta bakterier

Antalet rapporterade fall av multiresistenta bakterier är ett växande problem. För att förhindra spridning av dessa bakterier måste vi använda goda hygienrutiner vid alla vårdformer (sjukhusvård, kommunalvård etc) samt använda antibiotika rätt.

Länkar om resistenta bakterier