Mpox (Apkoppor)

I flera länder på olika kontinenter har fall av mpox (apkoppor) konstaterats. Fallen i utbrottet har rapporterats från länder där mpox (apkoppor) normalt inte har förekommit tidigare. I det här utbrottet har överföringen av viruset framför allt skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Mpox - apkoppor på 1177.se

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber, men det är ovanligt att bli allvarligt sjuk.

Mpox - apkoppor