Blodsmitta

De vanligaste blodsmittorna i Sverige är hepatit B och C samt hiv. Infektionerna skiljer sig bland annat genom hur smittsamma de är, hur de smittar och om infektionen kan läka ut. För att förhindra spridning av blodsmitta bör alltid handskar användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Att använda kondom vid nya och tillfälliga sexuella kontakter skyddar inte bara mot könssjukdomar, som till exempel klamydia, utan också mot blodsmittor.

Hepatit B

Hepatit B smittar via blod och vid sexuell kontakt. Även andra kroppsvätskor kan smitta speciellt om det finns blodtillblandning i dem. Det finns vaccin mot hepatit B. 

Läs om hepatit B på 1177.se

Hepatit C 

Hepatit C smittar i princip enbart via blod och det finns inget vaccin. Idag kan i stort sett alla patienter få läkemedelsbehandling.

Hiv

Hiv smittar via blod och vid sexuell kontakt. Infektionen smittar inte vid sociala kontakter, som att ta i hand eller att kramas. Hiv går inte att bota, utan bärarskapet av viruset kvarstår resten av livet. Moderna bromsmediciner är mycket effektiva. De förhindrar sjukdomsutveckling och minskar smittsamheten väsentligt.

Läs om Hiv på 1177.se

Vid exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Allt blod och blodtillblandade kroppsvätskor/sekret ska betraktas som potentiellt smittsamt. Risk för överföring föreligger när blod eller blodtillblandad kroppsvätska/sekret hamnar på skadad hud eller slemhinna (till exempel mun, näsa, ögon) samt vid stick- eller skärskada från blodförorenat föremål. Här nedan följer regionens rekommenderade åtgärder vid händelse som medfört risk för smittöverföring.