Coronavirus

De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari 2022. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronaviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du som privatperson kan tänka för att skydda dig mot olika smittämnen.
 

Provtagning

Provtagning för covid-19 görs endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symtom ska du inte provtas. 

Mot bakgrund av regeringens beslut att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 upphörde den kostnadsfria PCR-provtagningen för allmänheten i Region Västerbotten den 9 februari 2022. Det finns inte några PCR-test att boka på hälsocentralen. Du kan heller inte lämna in tester.

 

Smittspårning upphörde 2023-03-15

Covid-19 omfattas inte längre av smittspårningsplikt enligt beslut av Folkhälsomyndigheten. Beslutet trädde i kraft 2023-03-15.