Coronavirus

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Provtagning (sk PCR-provtagning) vid symtom

Vid lindriga symtom är det lämpligt att provta sig minst 24 timmar efter symtomdebut. Endast vid uppmaning av Smittskyddsenheten eller Vårdhygien provtas symtomfria.

Provtagningen kan ske via egenprovtagning eller på hälsocentral.

Skol- och förskolebarn med lindriga luftvägssymtom behöver inte provtas. De ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dygn. Hosta som kan kvarstå under en tid efter den akuta infektionen är inget hinder för att återgå till skola eller förskola. Vid långdragna eller allvarliga symtom kontaktas 1177 eller hälsocentralen. För egenvårdsråd m m se länk 1177.

Barn som är 6 till 12 år med milda symtom kan lämna prov på hälsocentralen via Egenprovtagning. Det går till på samma sätt som för vuxna och tonåringar men utförs med hjälp av vårdpersonal efter kontakt med hälsocentralen.

Tonåringar kan provtas genom egenprovtagning, antingen med Bank-ID eller kod.

Antikropps-test (blodprov som påvisar genomgången sjukdom)

Antikroppstestning för allmänheten kommer i begränsad omfattning att kunna erbjudas från slutet av november. Blodprovet kommer att kosta 200 kronor. Se kommande information på 1177.se.

Provtagning för reseintyg

Provtagning för reseintyg prioriteras inte av hälsocentraler och sjukstugor inom Region Västerbotten. Behöver du ta prov för att få ett reseintyg hänvisas du i första hand till andra vårdgivare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista över digitala vårdgivare som kan utfärda reseintyg.

Testning för reseintyg

 

Smittspårning

Sedan 1 juli finns det på Smittskyddsenheten en central smittspårningsenhet för alla nya fall av covid-19. Dessa smittspårare kontaktar nya fall och gör även anmälan i Sminet.

Vårdhygien smittspårar som tidigare fall inom vård- och omsorg.

 

Information om det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor

Folkhälsomyndighetens frågor och svar, även på engelska

Krisinformationens samlade information

Vid allmänna frågor ring Krisinformationen 113 13

För egenvårdsråd 1177

När du är så sjuk att du behöver medicinska råd ring 1177

 

Information på olika språk, lättläst och teckenspråkstolkad

 Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Resor

UD:s avrådan för resor till andra länder, uppdaterad 2021-03-21

Folkhälsomyndighetens råd om resor