Infektioner hos barn

Alla barn drabbas av infektioner, framförallt virusinfektioner. Oftast är infektionerna lindriga och kan skötas hemma genom egenvård.

Förkylning hos barn på 1177.se

Tips på vad du kan göra själv vid förkylning hos barn.

Råd om förkylning hos barn på 1177.se

Som förälder måste man vara beredd på att vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionerna läka ut och för att förhindra smittspridning till andra. Många lindriga infektioner läker ut utan antibiotikabehandling. Det gäller både virusinfektioner och bakterieinfektioner till exempel streptokockinfektion. Mer information hur och varför vi alla tillsammans ska minska användningen av onödig antibiotika finns under skydda antibiotikan.

Skydda antibiotikan

Barn i förskoleåldern har ofta flera infektionsepisoder per termin. Spridning av infektioner går inte helt att undvika i småbarnsgrupper, men med kunskap om smittvägar går den att begränsa.

För förskolans personal finns förslag på hygienrutiner länk samt speciell information om god handhygien vid blöjbyte länk.

Föräldrainformationen När barnet är sjukt kan förskolepersonalen dela ut till föräldrar till nya barn på förskolan.

När barnet är sjukt

Översättningar:

Vid problem med smittspridning på förskolan finns informationsblad till föräldrar för: