Kontakta Smittskyddsenheten

Kontaktuppgifter

E-post: smittskydd@regionvasterbotten.se
Telefax: 090-12 90 73

Postadress

Smittskyddsenheten
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress

Regionens hus
Köksvägen 11, Umeå

Smittskyddsläkare

Stephan Stenmark
Tfn: 090-785 14 00
E-post: stephan.stenmark@regionvasterbotten.se

Bitr Smittskyddsläkare

Gunilla Persson
Tfn: 090-785 20 15
E-post: gunilla.k.persson@regionvasterbotten.se

Bitr Smittskyddsläkare

Therese Thunberg
Tfn: 090-785 37 51
E-post: therese.thunberg@regionvasterbotten.se

Smittskyddssköterska

Anna Kauppi
Tfn: 090-785 37 65
E-post: anna.kauppi@regionvasterbotten.se

Smittskyddssköterska

Kim Sundqvist
Tfn: 090-785 37 49
E-post: kim.sundqvist@regionvasterbotten.se

Smittskyddssekreterare

Denise Jarvis
Tfn: 090-785 13 68
E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se

Smittskyddsenheten har beredskap och kan under helger nås via växeln 090-785 00 00.