Sexuellt överförbara infektioner

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen och ger oftast inga symtom. Därför är det viktigt att provtagning sker när en person det senaste halvåret haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner och naturligtvis vid misstänkta symtom. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner som gonorré, syfilis och HIV.

Könssjukdomar på 1177.se

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård.

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2023 anmäldes 713 fall av klamydia i Västerbotten vilket är en minskning jämfört med 751 fall under 2022.   

Av länets klamydiafall var 402 (56 %) av juridiskt kvinnligt kön och 311 (44 %) av juridiskt manligt kön. Medianåldern för klamydiafall var 23 år (0–66 år), flest fall ses i åldersgruppen 15–24 år (63 %, 448 st). Vanligaste smittvägen var sexuell kontakt med motsatt kön (92%, 654 st). Av de som testats positivt för klamydia hade 655 smittats i Sverige (92%).  

 

I Västerbotten arbetas det förebyggande för att minska förekomsten av könssjukdomar till exempel genom att: