Sexuellt överförbara infektioner

Klamydiainfektion ger oftast inga symtom. Därför är det viktigt att provtagning sker när en person det senaste halvåret haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner och naturligtvis vid misstänkta symtom. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2019 anmäldes 798 fall i Västerbotten, jämfört med 623 fall året innan, en ökning med 28 %. I hela landet ökade antalet med cirka 8 %. Av länets klamydiafall var 454 av juridiskt kön kvinna (57 %) och 344 av juridiskt kön man (43 %).

Andelen prover med påvisad klamydia har ökat till 4,9 % jämfört med 4,0% året innan. Största ökningen av klamydiafall fanns i åldersgruppen 20-24 år. Ökningen gäller både personer med juridiskt kön kvinna (46 %) och man (48 %). Även i åldersgruppen 15-19 år var ökningen för personer med juridiskt kön kvinna stor (45 %).

Antalet tagna klamydiaprov i länet har ökat under 2019 till 16 249. Det är ökning med 5 % jämfört med 2018 (15 514).

Klamydia ger oftast inga symtom alls. Det är därför viktigt att lämna prov vid misstanke om klamydiainfektion som t ex oskyddat sex med ny eller tillfällig partner senaste halvåret. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner. Här följer några exempel:

  • Smittspårning utförs i länet av ett begränsat antal personer med smittspårningskompetens.
  • Flera mottagningar erbjuder motiverande samtal, för att öka förståelsen om varför det är viktigt att skydda sig mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Studenter som samtalar med ungdomar om sex- och samlevnad.

Kärleksakuten – om känslor och sex

  • De fyra nordligaste regionernas gemensamma gratis kondomutdelning, information med mera.

Gratiskondomer.nu

  • Ökat tillgängligheten för provtagning på drop in-tider på ungdomsmottagningarna, Hud och STD-mottagningen i Umeå samt på Studenthälsan i Umeå. Dessutom finns möjlighet till provtagning via Internet klamydia.se.

 

Paragrafanmälan. Använd dessa blanketter:

 

Fyll i blanketten på datorn. Skriv sedan ut den och skicka in den till oss.