Handläggning och provtagning av klamydia för vårdpersonal

Handläggning klamydia

Symtom personer som har penis

 • sveda/smärta när man kissar
 • ofta kissnödig
 • flytningar från urinröret
 • svullnad/värk i pungen

Symtom personer som har vagina

 • sveda/smärta när man kissar
 • ofta kissnödig
 • ökade/onormala flytningar
 • mellanblödningar
 • samlagsblödningar
 • magsmärtor
 • samlagssmärtor

Provta

 • Vid symtom (eller annan misstanke om klamydiainfektion)
 • Personer med urinvägssymtom, främst de under 30 år
 • Personer som haft upprepad klamydiainfektion bör erbjudas kontrollprov efter cirka 2 månader, eftersom de har ökad risk för att reinfekteras
 • Svalgprov för klamydia (pinnprov) tas på personer som haft skyddat (använt kondom) vaginal/analsex, men oskyddat oralsex med känd klamydiainfekterad person.

Personalinstruktion testning av sexuellt överförbara infektioner

Patientinformation testning av sexuellt överförbara infektioner

Provtagning

För symtomfria bör det gå minst en vecka efter misstänkt smittotillfälle innan man tar prov. Person som har penis tas prov från första portionen urin, som stått minst en timme i urinblåsan. För personer som har vaginor behövs det numera endast ett vaginalprov.

Förhållningsregler:

 • Ges vid laboratorieverifierad klamydiainfektion 
 • Ges även redan vid provtagningen om personen har symtom eller haft sex med klamydiainfekterad

Provtagen via klamydia.se

En person med klamydia som provtagits via klamydia.se bör helst ha sitt provsvar med vid läkarbesöket (kan skrivas ut via datorn). Om patienten inte har sitt provsvar med så måste ni ringa till klinisk mikrobiologi och kontrollera att uppgifterna stämmer. Behandling, förhållningsregler ges enligt nedan angivna rekommendationer. Det är ej nödvändigt att ta ett nytt prov.

Klamydia.se

Vid klamydiadiagnos

Personen ska snarast behandlas och få förhållningsregler. Behandlingen är i första hand Doxyferm 100 mg 10 st. Första dagen tas 200 mg, sedan 100 mg i 8 dagar. En obehandlad klamydiasmittad person som söker för behandling bör erbjudas tid snarast. Partner i pågående sexuell relation provtas och behandlas direkt utan att invänta provresultat. Tillfällig partner provtas och provresultatet inväntas innan ev behandling ges, detta kan göras vid smittspårningen.

Förhållningsregler

Smittspårning

Både män och kvinnor kan remitteras till kurator på Hudklinikens STD-mottagningen i Umeå samt till kurator på Ungdomsmottagningen i Skellefteå där remissen skickas till Kvinnokliniken i Skellefteå, eller till kurator på Kvinnokliniken i Lycksele. Remiss för smittspårning görs via EDI-remisser och finns i NCS-Cross under rubriken Remisser. Ni som inte har EDI ring vår sekreterare Denise Jarvis på tfn: 090-785 13 68. Vid smittspårning kartläggs normalt alla sexkontakter de senaste 12 månaderna (namn, personnummer, adress och mobilnummer). Sedan kontaktas de via brev/telefon och följs upp så att de blir provtagna. Det är viktigt att informera den som uppger sina sexkontakter att kontakterna inte får veta vem som uppgivit deras namn, om personen inte själv berättar det.

Anmälan till smittskyddsenheten görs via sminet.se om patienten inte remitterats för smittspårning, om man remitterar smittspårning enligt ovan så gör ansvarig smittspårare anmälan i SmiNet.

SmiNet

 

Provtagningsanvisningar för klamydia och gonorré

Alla klamydiaprover analyseras även för gonorré. Vid fynd av gonorré ska patienten remitteras till Hud- och STD-mottagningen, NUS för fortsatt handläggning.

Att lämna ut till patienter: