SmiNet

I SmiNet gör behandlande läkare kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar av smittsamma sjukdomar som ingår i smittskyddslagen.

Inloggning sker på www.folkhalsomyndigheten.se/Sminet (via Sjunet) denna länk gäller för samtliga vårdenheter inom Region Västerbotten. Det går att logga in via internetlänken, men regionens anställda rekommenderas att använda länk via Sjunet.  Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Du som har SITHS-kort

Du loggar in i SmiNet med ditt SITHS-kort. Du behöver då inget annat lösenord för att kunna skicka in anmälningar.

Du som inte har SITHS-kort

Vänd dig om möjligt till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto enligt nedan. Ett gruppkonto är gemensamt för alla på din vårdenhet. OBS! Det går inte att göra paragraf-anmäningar via gruppkonto.

Om din vårdenhet haft inloggning i den tidigare versionen av SmiNet gäller detta: För att få ett gruppkonto till den nya versionen av SmiNet måste du/din vårdenhet kontakta smittskyddssekreterare Denise Jarvis Telefon: 090-785 13 68 E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se 

I meddelandet, ange följande:

  • Som rubrik - "Ansökan gruppkonto Sminet"
  • Vilket namn din vårdenhet har i SmiNet samt det tidigare gamla lösenordet (5 siffor eller 16 tecken)
  • Verksamhetschefens namn och telefonnummer samt gärna ytterligare kontaktperson för systemet
  • Postadress

Med dessa uppgifter som utgångspunkt gör vi en säkerhetsbedömning innan vi lämnar ut det nya lösenordet.

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skriva ut och skicka in pappersanmälningar. Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete. Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt.

Paragrafanmälningar går endast att göra elektroniskt om man loggar in med SITHS-kort. Även för paragrafanmälningar gäller att de fortsättningsvis kommer kunna skickas in på papper.