Kontaktuppgifter Strama Västerbotten

Strama Västerbotten

Therese Thunberg, tillförordnad ordförande
therese.thunberg@regionvasterbotten.se

Maria Marklund, smittskyddsenheten 
maria.j.marklund@regionvasterbotten.se

Andreas Winroth, vårdhygien
andreas.winroth@regionvasterbotten.se

Jens Backman, vårdhygien
jens.backman@regionvasterbotten.se

Ellen Melne, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus
ellen.melne@regionvasterbotten.se

Therese Ahlepil, apotekare, Läkemedelscentrum
therese.ahlepil@regionvasterbotten.se

Ann Lindqvist-Åstot, Nätverket för äldreboenden
ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Bertil Ekstedt, informationsläkare Skellefteå
bertil.ekstedt@regionvasterbotten.se