Strama-nätverket för läkare som ansvarar för särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Nätverk riktat till läkare med ansvar för SÄBO i Västerbotten, bildades 2012.

Ann Lindqvist Åstot, samordnare för nätverket för läkare som ansvarar för särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Nätverket har 3 - 4 träffar per år. Inriktning/fokus för dessa sker i nära dialog och avstämning med kollegorna inom nätverket. Träffarna sker fysiskt på Regionens Hus i Umeå med möjlighet till digitalt deltagande.

Protokoll 2024

Protokoll 2023