Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Västerbotten upptäcktes 9 fall under 2021, jämfört med 7 fall året innan.

Tuberkulos på 1177.se

Tuberkulos kan drabba olika organ i kroppen, men vanligast är att lungorna drabbas. Smittan sprids genom luftburen smitta med upphostningarna från en patient med lungtuberkulos som har en smittsam, så kallad, öppen tuberkulos.

Smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, till exempel inom hushållet. Småbarn är i princip aldrig smittsamma, men förskolebarn är däremot mer mottagliga för smitta än vuxna.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvettningar, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än sex veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Hälsoundersökning för tuberkulos utförs rutinmässigt på gravida, personal/studerande inför anställning eller praktik inom vård och omsorg och förskoleverksamhet samt vid hälsoundersökning av migranter. Det innebär att dessa grupper fyller i en hälsodeklaration. I den svenska versionen av "Hälsodeklaration avseende tuberkulos" och ”Hälsodeklaration gravida” finns åtgärdsförslag beroende på svaren. Även i flödesscheman finns hänvisningar för eventuella ytterligare åtgärder.

Observera att det för personal/studerande/praktikanter inom Region Västerbotten finns en annan hälsodeklaration som omfattar fler frågor gällande andra smittsamma sjukdomar och vaccinationer. Den finns i Ledningssystemet under Smittförebyggande åtgärder vid nyanställning.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos från 2020 innebär:

  • Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms det inte vara en meningsfull förebyggande åtgärd att vaccinera personal eller studerande inom sjukvård eller annan vård- och omsorgsverksamhet. Men hälsodeklaration ska fyllas i före anställning och praktik.
  • BCG-vaccination ges till barn upp till sex års ålder med familjeursprung från länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland. Vaccination ges endast om PPD är lika med 0 mm. Vaccinationen kan utföras från 6 veckors ålder om svar från PKU-prov finns.
  • Barn och ungdomar i åldrarna 7-18 år kan i särskilda fall erbjudas BCG vaccination. Det gäller vid aktiv TB hos en nära anhörig/familjemedlem eller inför en längre vistelse i ett land med hög förekomst av TB. PPD ska vara 0 mm.
  • Quantiferontest (QFT) kan tas från och med 2-års ålder

Hälsodeklaration för tuberkulos finns på flera olika språk:

Hälsodeklaration avseende tuberkulos (inkl åtgärdsförslag)

Hälsodeklaration för gravida

Hälsodeklaration med avseende på tuberkulos för gravida finns på flera olika språk:

Hälsodeklaration med avseende på tuberkulos för gravida


Flödesscheman

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Information om tuberkulos, PPD, QFT och BCG-vaccination är information som kan lämnas till personal som genomgått hälsoundersökning.

Information om tuberkulos, PPD, QFT och BCG-vaccination