Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Västerbotten upptäcktes 12 fall under 2019, jämfört med 7 fall året innan.

Tuberkulos på 1177 Vårdguiden

Tuberkulos kan drabba olika organ i kroppen, men vanligast är att lungorna drabbas. Smittan sprids genom luftburen smitta med upphostningarna från en patient med lungtuberkulos som har smittsam, så kallad öppen, tuberkulos.

Smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, till exempel inom hushållet. Småbarn är i princip aldrig smittsamma, men förskolebarn är däremot mer mottagliga för smitta än vuxna.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än sex veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Hälsodeklaration tuberkulos

Hälsoundersökning för tuberkulos utförs rutinmässigt på gravida, personal/studerande inför anställning eller praktik inom vård och omsorg och förskoleverksamhet samt vid hälsoundersökning av migranter. Det innebär att dessa grupper fyller i en hälsodeklaration. I den svenska versionen av "Hälsodeklaration avseende tuberkulos" och ”Hälsodeklaration gravida” finns åtgärdsförslag beroende på svaren. Även i flödesschema bilaga 3-6, finns hänvisningar för ev. ytterligare åtgärder.

Observera att för personal/studerande/praktikanter inom Region Västerbotten finns en annan hälsodeklaration som omfattar fler frågor. Den finns i Ledningssystemet under Smittförebyggande åtgärder vid nyanställning.

 

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer fr.o.m. sommaren 2017 innebär:

  • Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms det inte vara en meningsfull förebyggande åtgärd att vaccinera personal eller studerande inom sjukvård eller annan vård- och omsorgsverksamhet. Men hälsodeklaration ska fyllas i före anställning och praktik.
  • Ovaccinerade barn under 18 år från länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland erbjuds vaccin om PPD är lika med 0 mm.
  • Quantiferontest (QFT) kan tas från och med 2-års ålder

Hälsodeklaration avseende tuberkulos (bilaga 1)

Hälsodeklaration för migranter finns översatt till:

Hälsodeklaration för gravida

Översättningar:

Flödesscheman

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Bilaga 19 är en skriftlig information som kan lämna ut exempelvis till vårdpersonal som genomgått hälsoundersökning.

Information om tuberkulos, PPD, QFT och BCG-vaccination (Bilaga 19)