ST-kurs i vaccinationer och resemedicin

Den 11-15 november 2019 anordnas en ST-kurs i resemedicin och vaccination i Umeå.

Preliminärt program Vaccinationskurs

Kursen vänder sig i första hand till blivande specialister i infektionssjukdomar, men även allmänläkare och ST-läkare inom andra specialiteter är välkomna.

Max 40 deltagare kommer att antas till kursen. Förutom ovanstående kommer rak turordning användas vid urval av kursdeltagare. Kursen arrangeras av infektionskliniken Umeå. Kursledare Martin Angelin och Helena Palmgren

 

Kostnad: 6500 kr

Priset inkluderar: Kursmaterial, luncher, fika, en middag med social aktivitet, föreläsararvoden.

Möjlighet till hotellboende i anslutning till kurslokalen finns till bra pris.

 

Länk till webbanmälan

Sista anmälningsdag är fredag 28 juni.

OBS! När anmälningsdatum är passerat kommer ansökningarna att gås igenom och bekräftelse för er som kommit med skickas ut under juli månad.

 

Vid frågor om kursen kontakta kursledarna

Helena Palmgren
E-post: helena.palmgren@umu.se

Martin Angelin
E-post: martin.angelin@umu.se

 

Vid frågor om anmälan, boende kontakta kurshandläggare

Denise Jarvis
E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se

Tfn: 090-785 13 68

  

 Flyer 2019 för ST-kurs resevaccination