Covidvaccination

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

Är du invånare och vill veta mer om vad som gäller för vaccination mot covid-19?

Fakta om vaccin för covid-19 i Västerbotten

Sverige deltar i EU:s gemensamma upphandling av vacciner mot covid-19. Vaccinerna testas och utvärderas innan de godkänns för användning. Folkhälsomyndigheten fördelar det vaccin som kommer till Sverige ut till regionerna och smittskyddsenheten fördelar länets tilldelade doser ut till verksamheterna.

Praktisk information

Pfizer covid-19 vaccin Comirnaty

Nuvaxovid covid-19 vaccin

Aktuella rekommendationer för covidvaccin

Behandlings- och bedömningsstöd

Vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar

Nyheter från vaccinationssamordnaren

Hälsodeklaration och patientinformation

Information från myndigheter

Rådgivning för vaccinationsansvarig personal 

Både personal inom Region Västerbotten och utanför organisationen är välkomna med sina frågor och funderingar till infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

För rådgivning skriv till infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se. Svar skickas via e-post inom en vecka.