Kontaktpersoner

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Anna Mattsson, 0950-391 48
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se

Viktoria Åkerlund, 0950-391 51
viktoria.akerlund@regionvasterbotten.se

 

Skellefteå

Sjuksköterskor, paramedicin, skötare, ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare/vårdadministratörer

Thomas Bodén, 0910-785 24 41
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi, 0910-77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

AT-, ST- och specialistläkare

Mona Burman, 0910-77 18 66
mona.burman@regionvasterbotten.se

 

Umeå

AT- och ST-läkare, psykologer

Karin Forsén, 090-785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, undersköterskor
Paramedicin: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Cecilia Hansson, 090-785 20 24 
cecilia.hansson@regionvasterbotten.se

Skötare

Sandra Pärsdotter, 090-785 20 21 
sandra.parsdotter@regionvasterbotten.se 

Ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor

Maria Ingvarsson, 090-785 10 39 
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se 

  

Länsövergripande verksamhet

Laboratorieverksamheter

Boel Magnusson, 090-785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Anton Forsgren, 090-785 35 65
anton.forsgren@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund, 090-785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel fastigheter, växel, städ och transport

Maria Ekström, 090-785 32 85
maria.ekstrom@regionvasterbotten.se

 

Primärvård

Lycksele och Södra Lappland

Åsa Unée, 0950-391 51 
asa.unee@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Johan Burén, 090-785 08 78
johan.buren@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Linda Välitalo, 090-785 20 29
linda.valitalo@regionvasterbotten.se

Malin Vennberg Chef för Enheten för kompetensutveckling och rekrytering
E-post
malin.vennberg@regionvasterbotten.se