Kontaktpersoner

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Lisa Hansen
090-785 32 83
lisa.hansen@regionvasterbotten.se

 

Skellefteå

Sjuksköterskor, paramedicin, skötare

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare/vårdadministratörer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi
0910–77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

AT-läkare

Maria Sörling Burén
070-2633460
maria.sorling.buren@regionvasterbotten.se

 

Umeå

AT- och ST-läkare, PTP-psykologer

Karin Forsén
090–785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, undersköterskor
Paramedicin: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Emilie Karlsson
090-758 32 79
emilie.karlsson@regionvasterbotten.se

Skötare

Maria Mukka
090–785 20 27 
maria.mukka@regionvasterbotten.se

 

Länsövergripande verksamhet

Ambulanssjukvården Västerbotten

Maria Ingvarsson
090-785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se

Laboratorieverksamheter

Boel Magnusson
090–785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Stina Lindahl
090-785 90 35
stina.lindahl@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund
090–785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel fastigheter, växel, städ och transport

Maria Ekström
090–785 32 85
maria.ekstrom@regionvasterbotten.se

 

Primärvård

Lycksele och Södra Lappland

Lisa Hansen
090-785 32 83
lisa.hansen@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Maria Ingvarsson
090–785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se 

Emilie Karlsson
090-758 32 79
emilie.karlsson@regionvasterbotten.se

Johanna Glenge
090-785 32 76
johanna.glenge@vasterbotten.se