Meritvärdering och Kontaktuppgifter

Här hittar du meritvärdering av tandläkare för tillsättning av nationella och fakultetsanknytna ST-tjänster för tandläkare vid Tandläkarhögskolan i Umeå

Meritvärderingar

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Fakultetsanknutna ST-tjänster

 
Fyll i mall för meritförteckning och skriv ut

Använd den här mallen för att fylla i och skriva ut en meritförteckning. Den kan sedan  läggas som en bilaga till din elektroniska jobbansökan. OBS, meritvärderingen kan inte skickas in elektroniskt härifrån. 

Meritförteckning vid ansökan av ST-tjänstgöring som tandlläkare inom Region Västerbotten

Peder Wilhelmsson ST studierektor
E-post
peder.wilhelmsson@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14