Utbildningsplaner

Här hittar du utbildningsplaner för respektive ämne inom ST-tandläkarutbildningen vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Utbildningsplaner  

  • Bettfysiologi
  • Endodonti
  • Käkkirurgi
  • Odontologisk radiologi
  • Oral protetik
  • Ortodonti
  • Parodontologi
  • Pedodonti 

Länk till http://sttandlakare.se/ - se under respektive ämnesförening via länk från sttandläkares hemsida. 

Susanna Marklund ST studierektor
E-post
susanna.marklund@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14