Målbeskrivningar - respektive ämne

Här hittar du målbeskrivning för respektive ämne enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FL 2017:77

Målbeskrivning

Länk till http://sttandlakare.se/ - se under respektive ämnesförening via länk från sttandläkares hemsida. 

Länk till Socialstyrelsens hemsida - https://www.socialstyrelsen.se/sok/?q=ST+tj%C3%A4nstg%C3%B6ring -

Peder Wilhelmsson ST studierektor
E-post
peder.wilhelmsson@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14