Nya riktlinjer för Regionens tandvårdsstöd

Nya riktlinjer för Regionens tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Nya riktlinjer för Regionens tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer har publicerats i Region Västerbottens ledningssystem 2018-01-26, samt här på öppen hemsida www.regionvasterbotten.se/tandvard 2018-06-02

För detaljerade anvisningar se riktlinjerna

Nyheter av betydelse:

  1. Riktlinjerna är gemensamma för Region Norrbotten, Region Västerbotten (VLL), Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland (i dokumentet kallat Regionen Västernorrland). Smärre avvikelser mellan region/region kan förekomma till följd av deras rätt till självstyre.
  2. Notera att beloppsgräns för krav på förhandsprövning i VLL för N- och F-tandvård höjdes 6 september 2017 från 15 till 20 000 kr. Gäller inte permanent avtagbar protetik och all fast protetik, samt all S-tandvård
  3. Observera den nya tolkningen av garanti begreppet för kategorierna S1, S2 och S3. Till följd av ny tolkning från Socialstyrelsen (i meddelandeblad 2016-05-02) avseende Garanti begreppet för kategorierna S1, S2 och S3 alternativt § -9 fall, så ändras dessa. Livslång garanti gäller endast om diagnos återuppstår, eller vid frakturer av tidigare genomförd protetik på dessa kategorier. Vid behandlingsbehov på tidigare utförda protetiska konstruktioner orsakade av karies, parodontit gäller inte garantin – Mycket viktigt att aktuella patienter informeras – För detaljerade anvisningar se Riktlinjedokumentet under rubriken Regionens garantiåtagande för viss vård inom vissa S-grupper på sida 57-58.
Tillbaka till nyhetslistan