NYHETER 2024-05-29

De är Västerbottens Regio Stars 2024

Nytänkande projekt belönades under Mötesplats Lycksele

De är Västerbottens Regio Stars 2024

 

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten som uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten. Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet bidrar till nytta för Västerbotten och västerbottningarna.

Årets vinnare belönades under Mötesplats Lycksele den 29 maj. En av vinnarna var PUA – Professionella Unga Artister. PUA var en flerårig satsning för att stärka kulturlivet i inlandet och företagsamheten hos ungdomar i de berörda kommunerna.

– Vi behöver projekt som vänder sig till unga, inte minst flickor, i våra små inlandskommuner.

Ungdomarna är framtiden, säger Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Vid Mötesplats Lycksele delade också RF-SISU ut ett pris: Årets idrottsförening i Västerbotten. Priset lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. Årets vinnare är Dorotea IF.

Region Västerbotten gratulerar vinnarna!

 

Vinnare Regio Stars 2024

 

Kategori: En nytänkande och smart region

Vinnare: OPTIK

För att ha visat goda konkreta resultat i stora delar av länet, med ambitiös integrering av hållbarhet och jämställdhet. OPTIK tillgängliggör på ett utmärkt sätt spjutspetsteknik som utvecklar innovationer i Västerbottens företag, så att vi kan växa som en nytänkande och smart region.

 

Kategori: En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Vinnare: SHiMR (Strategisk samverkan för en hållbar näringslivsutveckling i möjligheternas region)

För uppnådda resultat genom behovsbaserade aktiviteter som skapat stort engagemang. SHiMR utvecklar inkluderande, jämställda och hållbara företag i inland och glesbygd vilket på ett utmärkt sätt förstärker Västerbotten som en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling.

 

Kategori: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Vinnare: PUA Professionella Unga Artister

För konkreta resultat av insatser med hög efterfrågan. Med sin bas i inlandet ger PUA en möjlighet för unga kulturskapare, inte minst tjejer, att verka där. Möjligheter till professionell kultur i hela länet är ett värdefullt bidrag till en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i.

 

Kategori: En hälsofrämjande region

Vinnare: Tidig mobilisering på IVA

För konkreta resultat till nytta för individ och verksamheter i region och kommun. Tidig mobilisering på IVA har genom personalmedverkan utvecklat ett arbetssätt som ger högre livskvalitet för individen, bättre ekonomi samt minskad användning av material och läkemedel – ett starkt bidrag till en hälsofrämjande region.

Läs mer om Regio Stars här:

https://www.regionvasterbotten.se/strategi-och-analys-av-regional-utveckling/regio-stars-vasterbotten

Tillbaka till nyhetslistan