NYHETER 2024-04-10

Ny rapport: så bidrar Region Västerbotten till mål i RUS

Vad gör Region Västerbotten för att bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin? Det presenteras i den nya rapporten Resultat Västerbotten 2023. Rapporten tas fram av regionala utvecklingsförvaltningen för att sprida kunskap, underlätta uppföljning och rapportera till regeringen.

Ett foto taget av Johan Gunséus som visar spelare och tränare i elhockey, Johanna Mårtensson

Rapporten presenterar arbetet som genomförs för att hantera de utmaningar och ta vara på de möjligheter som ges av målen i den regionala utvecklingsstrategin, Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft (RUS 2020–2030).

Insatserna sträcker sig över alla delar av regional utveckling. Syftet med rapporten är att sprida kunskap om både bredd och spets inom regional utveckling för att lägga grund för och ge idéer för ännu vassare insatser i samarbete framåt.

I rapporten finns omvärldsbeskrivningar, Region Västerbottens bidrag, beskrivning av samverkan och insatser i länet. Till det kommer beskrivningar av hur insatserna bidrar till Agenda 2030 samt hur de tre inriktningarna i RUS 2020–2030 genomsyrar arbetet.

Rapporten är ett resultat av pågående utvecklingsarbete hos Region Västerbotten för att stärka uppföljningen av RUS 2020–2030 och synliggöra Region Västerbottens insatser. Den tas fram av den regionala utvecklingsförvaltningen i ett gemensamt arbete som involverar alla verksamheter i förvaltningen tillsammans med verksamheter i andra delar av organisationen. Varje verksamhet tar fram och beskriver sitt bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Den insamlade kunskapen används även för att fullfölja uppdraget att varje år rapportera till regeringen och som ett verktyg i arbetet med regionala utvecklingsnämndens Årsrapport och den omvärldsanalys som tas fram för hela organisationens planering.

Rapporten publiceras på Analysportal Norrdirektlänk till rapporten

Tillbaka till nyhetslistan