Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden är verksamhetsansvarig nämnd för den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdena Sjukhusvård, Primärvård, Tandvård och Funktionshinder och habilitering.

Nämnden har 13 ledamöter. Nämndens presidium består av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande.

Presidium

Anna-Lena Danielsson

Ordförande (regionråd)
Anna-Lena Danielsson (S)

Kontaktuppgifter till Anna-Lena Danielsson

Håkan Andersson

1:e vice ordförande 
Håkan Andersson (C)

Kontaktuppgifter till Håkan Andersson

Eva Arvidsson

2:e vice ordförande 
Eva Arvidsson (V)

Kontaktuppgifter till Eva Arvidsson

 

Visa alla förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden

Viktor Sjödin Sekreterare, hälso- och sjukvårdsnämnden
E-post
viktor.sjodin@regionvasterbotten.se