Patientnämnden

Patientnämnden ska främja kontakter mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården i länet. Patienter och närstående kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Kontakta patientnämndens kansli

På 1177.se finns mer information om patientnämnden.

Så framför du dina synpunkter eller gör en anmälan

Nämnden har 7 ledamöter.

Gunnar Viklund

Ordförande
Gunnar Viklund (S)

Kontaktuppgifter till Gunnar Viklund

Vice ordförande
Hanna Lundin Jernberg (L)

Kontaktuppgifter till Hanna Lundin Jernberg

 

Visa alla förtroendevalda i Patientnämnden
Reglemente för Patientnämnden

Patricia Niemelä Administratör
E-post
patricia.niemela@regionvasterbotten.se