Kulturberedning

Kulturberedningen bereder ärenden utifrån regionala utvecklingsnämndens uppdrag att bedriva regional kulturverksamhet. Beredningen ska fånga upp aktuella frågor inom kulturområdet och föra dem vidare till nämnden samt vara ett rådgivande organ avseende kulturfrågor inom regionen.

Presidium

Nina Björby

Ordförande
Nina Björby (S)

Kontaktuppgifter till Nina Björby

Frida Fröberg

1:e vice ordförande
Frida Fröberg (KD)

Kontaktuppgifter till Frida Fröberg

Agneta Hansson

2:e vice ordförande
Agneta Hansson (V)

Kontaktuppgifter till Agneta Hansson

 

Uppdragsbeskrivning Kulturberedningen

Visa alla förtroendevalda i beredningen

 

Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 57 45