För dig som jobbar inom besöksnäringen

Välkommen du som jobbar inom besöksnäringen i Västerbotten. På vår kunskapswebb kan du som jobbar direkt eller indirekt med besöksnäringen hitta relevant kunskap som du kan ha nytta av.