För dig som jobbar inom besöksnäringen

Välkommen du som jobbar inom besöksnäringen i Västerbotten.

 På vår kunskapssida kan du som jobbar direkt eller indirekt med besöksnäringen hitta verktyg och information som kan vara till nytta för dig och din verksamhet.

Kunskapssidan