Hållbar besöksnäring

Allt fler företag och organisationer ansluter sig till samarbetet med Region Västerbotten Turism och får stöd i sitt arbete med att utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi på Region Västerbotten Turism (RVT) har använt och vidareutvecklat en arbetsmetod som ger resultat. I vår roll som samordnande, regional besöksnäringsorganisation har vi samlat aktörer av olika slag för att förse var och en av dem med verktyg för hållbarhet som är relevanta för just deras verksamhet. 
 
Arbetet startade 2015 genom att översätta en metod framtagen av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), FNs organ för turismfrågor. Arbetssättet går ut på att göra en diger genomgång av verksamheternas alla delar, analysera förändringsbehov och ta fram en åtgärdsplan. För att finansiera den arbetskraft som behövdes drevs arbetet först i projektform under namnet AC Hållbar Export. När projekttiden tog slut fanns redan en ny satsning på plats för att ta vid, nu med ökad styrka genom projektet Upplevelsecenter/ Västerbotten Experience. Projekten finansieras av EUs regionala strukturfonder.

Idag är hållbarhetsarbetet och GSTC-metodiken en del av vår kärnverksamhet. Med denna grund kan organisationen möta behov hos regionens aktörer och erbjuda stöd för vidareutveckling. Det är även en utgångspunkt för vårt uppdrag inom organisationen som ansvarar för Västerbottens regionala utveckling: Att göra Västerbotten till en ännu bättre plats att leva och verka i.

 

 

 

 

Annika Sandström Länsturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08