NYHETER 2024-06-03

Så kan restauranger jobba för biologisk mångfald

Region Västerbotten Turism jobbar sedan 2015 strategiskt för att stötta besöksnäringens hållbarhetsarbete. Under våren har man samarbetat med Ecogain och Gotthards Krog för att ta fram ett metodstöd till hjälp för restauranger och caféer som vill bli bättre på att jobba för biologisk mångfald.

Bild: Anders Enetjärn, Ecogain, Anders Samuelsson, Blå Huset, Emma Lindberg, Ecogain och Sirpa
Bild: Anders Enetjärn, Ecogain, Anders Samuelsson, Blå Huset, Emma Lindberg, Ecogain och Sirpa Kärki, Region Västerbotten Turism Foto: Victoria Marcusson

Region Västerbotten Turism har i uppdrag att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i länet. Genom metoden Västerbotten Experience ger de strategiskt utvecklingsstöd till företag och destinationer som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

Arbetet med metodstödet för biologisk mångfald bedrivs inom ramen för Västerbotten Experience och leds av Emma Lindberg på Ecogain. Stödet är till för de företag som vill minska sin påverkan på den biologiska mångfalden och utgår från Gotthards Krog som exempel.

– Gotthards Krog är en av de restauranger som kommit väldigt långt inom hållbar gastronomi och är en bra förebild i branschen, säger Sirpa Kärki, strateg för hållbar besöksnäring på Region Västerbotten.

I maj anordnades en workshop för deltagare som på olika sätt berörs av arbetet med metodstödet. Workshopen leddes av Emma Lindberg tillsammans med Elin Lindén, disputerad ekolog, som berättade om biologisk mångfald och hur viktig den är för restaurangbranschen. De båda visade också på åtgärder man kan vidta kopplade till inköp och hur man kan börja arbeta med att minska svinn.

– Vi vill öka kunskapen om och förståelsen för biologisk mångfald inom hela organisationen. Vi har under flera år strategiskt arbetat mot en allt mer hållbar gastronomi och det känns roligt att få tillgång till ännu ett verktyg i det arbetet, säger Anders Samuelsson, köksmästare på Blå Huset där Gotthards Krog ingår.

 

 

Text: Region Västerbotten Turism

Foto: Victoria Marcusson

Tillbaka till nyhetslistan