NYHETER 2021-11-25

Västerbotten Experience firar nomineringen till Stora Turismpriset

Västerbotten Experience var en av 21 nominerade till Stora Turismpriset 2021 och fanns på plats vid prisutdelningen på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens ”Besöksnäring på agendan” i Stockholm den 24 november.

Sirpa Kärki, strateg för hållbar besöksnäring och ansvarig för Västerbotten Experience på Region Västerbotten Turism. Foto: Amanda Brännström

– Vi är stolta över att ha varit bland de nominerade, även om det inte räckte hela vägen fram den här gången. Det här betyder mycket för att synliggöra de företag i Västerbotten som jobbar med hållbarhet som en metod för att utvecklas, säger Sirpa Kärki, strateg för hållbar besöksnäring och ansvarig för Västerbotten Experience på Region Västerbotten Turism. 
– Alla årets nominerade höll hög nivå och vi gratulerar Vasaloppet som tog hem priset.  

– Gemensamt för alla nominerade är att de är innovativa och har fokus på hållbarhet. Under pandemin har de satsat sig ur krisen i stället för att bromsa, säger Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. 

Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som årligen delar ut Stora Turismpriset. De 21 kandidaterna har nominerats i sina respektive län och ska ha:
- bidragit till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen
- utvecklat, spritt och delat kunskaper för att stärka besöksnäringen
- metodiskt och målmedvetet utvecklat en hållbar verksamhet
- lyckats ställa om sin verksamhet under pandemin


– Jag är otroligt stolt över vad vi har åstadkommit och vi har gjort det tillsammans med Västerbottens besöksnäring. Många har varit delaktiga i denna utvecklingsresa som egentligen bara börjat. Nomineringen till Stora Turismpriset är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten och initiativtagare till hållbarhetsarbetet.

 

Bakgrund Västerbotten Experience
Region Västerbotten Turism var tidigt ute med sitt hållbarhetsarbete. Redan 2015 började man leta efter lämpliga verktyg att använda för både företag, kommuner och destinationer och fastnade för Globala Sustainable Tourism Council´s (GSTC) kriterier för hållbar turism. Genom att lägga till regionala kriterier till dessa utvecklades Västerbotten Experience (VX).

Västerbotten Experience är Västerbottens samlade initiativ för hållbar besöksnäring där en del av arbetet riktar sig mot att hjälpa företagen framåt i sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda analyser utifrån globala kriterier för hållbar turism. 

De företag som är anslutna har genomgått en analys, mottagit en åtgärdsrapport, skrivit hållbarhetspolicys och miljöplaner samt skrivit på en överenskommelse med Region Västerbotten Turism att fortsätta sitt arbete utifrån dessa kriterier. Det är dessa dokument som nu utgör underlaget för de uppföljningar som nu görs. Uppföljningarna ger även regionen möjligheter att på olika sätt mäta hållbarhetsarbetet.


För mer information
Annika Sandström 
Regionturismchef, Region Västerbotten 
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan