Vilka är vi?

Region Västerbotten Turism är Västerbottens regionala turismorganisation. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen på en övergripande nivå i hela länet.

Vår roll som regional turismorganisation är att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare. Uppdraget innebär att dels arbeta regioninternt tillsammans med regionala aktörer, dels verka som branschföreträdare och landsdelsföreträdare i relevanta sammanhang på nationell, inter-regional och internationell nivå. Uppdragets bredd innebär att merparten av vårt arbete är strategiskt utvecklingsarbete medan en mindre del är operativt utvecklingsarbete med riktade insatser till de regionala aktörerna.

 

Region Västerbotten Turism har i dagsläget fyra heltidsanställda och två projektledare, en för projektet Upplevelsecenter/Västerbotten Experience och en för projektet Det digitala steget. Det totala anslaget för 2020 är 4 950 000 SEK. Utöver det tillkommer projektmedel som finansierats av olika instanser beroende på vilket projekt det gäller. Vårt arbete utgår från Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och ska kunna kopplas till verksamhetsplanen för regionala utvecklingsnämnden.

Vår vision

Västerbotten är en av Sveriges främsta regioner när det gäller hållbar naturturism.

Mål och delmål

Vårt övergripande mål för arbetet fram till 2025 är att etablera en strategisk struktur i besöksnäringsfrågor i Västerbotten som bidrar till att;

  • skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen i regionen
  • skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer i regionen samt
  • stärka de västerbottniska besöksnäringsföretagens nationella och internationella konkurrenskraft.

 

 Därigenom blir Västerbotten en relevant och efterfrågad aktör på regional såväl som nationell nivå.

Annika Sandström Länsturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08
Kajsa Åberg Fil. dr, Turismstrateg
E-post
kajsa.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 39
Andrew Sutherland Turismstrateg
E-post
andrew.sutherland@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 35
Amanda Brännström Turismstrateg
E-post
amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-544 57 33
Annelie Persson Projektledare Det digitala steget
E-post
annelie.persson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-273 57 95