Vilka är vi?

Region Västerbotten turism är länets regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län.

En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer

Region Västerbotten turism har i dagsläget fyra heltidsanställda och två projektledare, en för projektet Upplevelsecenter och en för projektet Det digitala steget. Det totala anslaget för 2019 är 4 950 000 SEK. Utöver det tillkommer projektmedel som finansierats av olika instanser beroende på vilket projekt det gäller. Vårt arbete ska följa den regionala utvecklingsstrategin 2014-2020 (RUS 2014-2020).

Vår vision -vart vill vi?

Från kust till fjäll ska vi skapa en hållbar och attraktiv region. År 2025 är Västerbotten en av Sveriges främsta destinationer för hållbar naturturism.

Vårt övergripande mål för arbetet fram till 2025 är att etablera en strategisk samverkan i besöksnäringsfrågor i Västerbotten som ska bidra till:

att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen,

att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och om besöksmål och destinationer,

att stärka den västerbottniska besöksnäringens nationella och internationella konkurrenskraft hos utvalda målgrupper genom strategiska partnerskap.

 

Annika Sandström Länsturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08
Kajsa Åberg Fil. dr, Turismstrateg
E-post
kajsa.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 39
Andrew Sutherland Turismstrateg
E-post
andrew.sutherland@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 35
Amanda Brännström Turismstrateg
E-post
amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-544 57 33
Janne Wiktorsson Projektledare Upplevelsecenter
E-post
janne.wiktorsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-594 57 57
Annelie Persson Projektledare Det digitala steget
E-post
annelie.persson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-273 57 95