Vård- och omsorgsutbildningar

Här finns information om praktikformerna arbetsplatsförlagt lärande (apl) och lärande i arbete (lia).

Här finns även beskrivet hur bokning av praktikplatser går till och samordnas. Det är viktigt att alla förfrågningar går rätt väg, och inte direkt till vårdverksamheter.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

När du läser vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasiet eller via Komvux ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, inom Region Västerbotten.

Utbildningsanordnaren ordnar apl-platser till dig som läser en vård- och omsorgsutbildning inom gymnasiet eller vuxenutbildning. 

Under din praktikperiod får du en eller flera handledare som handleder dig under apl.

Det är viktigt att du läser all information som finns i praktikplatsen.se och att du tar kontakt med din handledare inom Region Västerbotten i så god tid som möjligt.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att få anställning inom regionen som undersköterska. Förutsättningen är att du är godkänd i alla kurser och har bevis från Socialstyrelsen att du är godkänd för titeln undersköterska.

Lärande i arbete, lia

Du som är utbildad undersköterska har möjlighet att utbilda dig i någon yrkeshögskoleutbildning till undersköterska inom olika specialistområden. Den praktik som du kommer att göra kallas för lärande i arbete, lia.

Det är läraren som gör beställning av lia-platser via handläggare i regionen. Ta kontakt via e-post med:

Ann-Sofi Hjelm
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se

Lena Lundqvist
lena.lundqvist@regionvasterbotten.se 

Under din praktikperiod får du en eller flera handledare som handleder dig under din lia. Det är viktigt att du läser all information som finns i praktikplatsen.se och att du tar kontakt med din handledare inom Region Västerbotten i så god tid som möjligt.

Ann-Sofie Hjelm Handläggare, HR-staben
E-post
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se
Telefon
Mobil
073-785 46 63