Aspirantutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot intensivvård

Är du sjuksköterska och vill utbilda dig till specialistsjuksköterska? Sök till aspirantprogrammet! Som aspirant har du möjlighet att under handledning pröva på arbetet som intensivvårdssjuksköterska innan specialistutbildning och samtidigt få utbildningsbidrag.

Foto: Klas Sjöberg

Avdelningar som söker aspiranter

  • Allmän intensivvårdsavdelning, Allmän IVA
  • Thoraxintensivvårdsavdelningen, THIVA
  • Neurointensivvårdsavdelningen, NIVA
  • Postoperativa avdelningen, Postop

Vad gör en aspirant?

Som aspirant arbetar du patientcentrerat under handledning i team med undersköterskor, läkare och paramedicinska resurser. Arbetet består av att intensivvårda patienter som genomgått kirurgi och patienter med svikt i ett eller flera organ. Du kommer även övervaka och sköta medicinteknisk utrustning i en högteknologisk miljö. Arbetet innebär att du utifrån tillgänglig information identifierar, initierar och utför ordinerade åtgärder.

Hur ansöker jag till aspirantprogrammet?

Du ansöker dels till aspirantprogrammet och inför ansökningsperioden ansöker du till specialistsjuksköterskeutbildningen på Umeå universitetet. Vid behov kan Region Västerbotten säkra en plats på utbildningen.

Antagningsprocessen för aspirantprogrammet följer sedvanlig rekryteringsprocess med urval, intervjuer, referenstagning och slutligen besked om du blivit antagen eller ej.

Blir du antagen får du en tillsvidareanställning, som vid en ordinarie anställning, på någon av de fyra avdelningar som deltar i programmet.

Just nu är antagningen stängd. För att få mer information om kommande ansökningsomgång kan du anmäla intresse genom att mejla: maria.sjoberg@regionvasterbotten.se

Vem kan söka?

Du ska vara grundutbildad sjuksköterska med formell behörighet och ett intresse för intensiv- och postoperativ vård. Du har minst ett års erfarenhet av yrket. Omvårdnad C är ett krav och högskolepoäng är meriterande.

Hur fungerar det med lön och semester?

Under utbildningen får du regionens utbildningsbidrag vilket är semestergrundande. Efter avslutad utbildning återgår du till en specialisttjänst på avdelningen och förväntas arbeta kvar där i minst två år.

Sommaren under dina studier har du fyra veckors semester och resterande veckor arbetar du på avdelningen. Utbildningsbidraget betalas inte ut under semestrar och studieuppehåll.

Utbildningsaktiviteter

Innan kursstart introduceras du på den avdelning där du antagits. Introduktionen byggs då på med aspirantaktiviteter och utbildning med både teoretiska och praktiska inslag till exempel auskultation på de olika avdelningarna. Schemat varierar mellan ordinarie tjänstgöring och aspirantaktiviteter.

Mer om respektive avdelning i programmet

Intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen vårdas patienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Eftersom vi vårdar patienter av alla kategorier förutom thoraxopererade och prematura barn, utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Det är ett nära samarbete med undersköterskor, fysioterapeut, kurator och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.

Intensivvårdsavdelningen har 10 vårdplatser och ca 850 vårdtillfällen per år.

Thoraxintensivvårdsavdelningen

Thoraxintensivvårdsavdelningen har i uppdrag att postoperativt intensivvårda de cirka 1 000 patienter från norra regionen som genomgår hjärt-och lungkirurgi. Här intensivvårdas även patienter med svår hjärt- och lungsvikt som har behov av cirkulationsstöd som ECMO, Aortaballongpump och dialys.

Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). THIVA har åtta intensivvårdsplatser och sex intermediärvårdsplatser.

Neurointensivvårdsavdelningen

Neurointensivvårdsavdelningen har uppdraget att ta hand om patienter med neurokirurgiskt vårdbehov från norra regionen. Vården består av postoperativ intensivvård för cirka 1 000 vårdtillfällen per år. Därutöver tillkommer neurologiskt intensivvård med fokus på delar av strokevården.

Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). NIVA har nio vårdplatser med 12 vårdplatser på neurokirurgens vårdavdelning. Som aspirant inom neurointensivvård kommer du vara en del av den framtida vidareutveckling av NIVA som Neuro-huvud-halscentrum står inför.

Postoperativa avdelningen

På den postoperativa avdelningen vårdas inneliggande patienter i alla åldrar och från flera olika specialiteter efter att de genomgått en operation samt patienter med visst intensivvårdsbehov. Vi går mot en alltmer avancerad kirurgi och därmed även postoperativ verksamhet och behöver öka andelen intensivvårdsutbildade i arbetslaget.

Här vårdas cirka 8 500 patienter per år och medelvårdtiden är cirka fem timmar. Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). Vi är ungefär 55 medarbetare och har 22 vårdplatser i helt nybyggda lokaler.

Mer information

För mer information om aspirantprogrammet är du välkommen att kontakta avdelningschef på respektive enhet på Norrlands universitetssjukhus.

Så här ser aspirantprogrammet ut just nu men det pågår en utvärdering och revidering av hur programmet ska se ut i framtiden. Mer information publiceras på den här sidan när det blir aktuellt.

 

Jessica Brännlund Avdelningschef, Allmän intensivvårdsavdelning
E-post
jessica.brannlund@regionvasterbotten.se
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning
E-post
maria.sjoberg@regionvasterbotten.se
Eva Åberg Tf. avdelningschef, Neurointensivvårdsavdelning
E-post
eva.m.aberg@regionvasterbotten.se
Eva Quist Engström Avdelningschef, Postoperativ avdelning
E-post
eva.quist@regionvasterbotten.se