Avtal med gymnasiet

Avtal mellan Region Västerbotten och utbildningssamordnare inom Vård- och omsorgscollege gällande platser för Arbetsplatsförlagd utbildning.