Fördjupningskurs för undersköterskor

Våren 2022 startar vår fördjupningskurs i anestesi- och operationssjukvård för undersköterskor. Förutom teoretisk och praktisk undervisning finns även möjlighet att auskultera på någon av våra operationsavdelningar. Kursen börjar vecka 11 och omfattar sammanlagt åtta träffar. Sista ansökningsdag är 11 december 2021.

Som undersköterska på Centrum för anestesi, operation och intensivvård har du varierande arbetsuppgifter och arbetar i team tillsammans med anestesi- och operationssjuksköterska, anestesiläkare och operatörer.

Innan patienten kommer ska operationssalen förberedas. Du och operationssjuksköterskan dukar upp sterila instrument och material som behövs under operationen. Även apparatur och teknisk utrustning ska iordningställas inför operationen. När patienten kommer ska patienten förberedas med övervakningsutrustning som EKG och blodtryck. Som undersköterska assisterar du vid nedsövning och väckning, och vid olika typer av bedövningar. Efter operation transporterar teamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Genomgången utbildning kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations- och anestesisjukvård. Du får fördjupad kunskap när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien. Du kommer också lära dig vikten av att arbeta patientsäkert med fokus att bemöta och värna patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om hjärt- och lungräddning.

Kursen börjar vecka 11 våren 2022 och omfattar sammanlagt åtta träffar.

Sista ansökningsdag är 11 december 2021.

För mer information och anmälan

Anna Löfgren
Biträdande avdelningschef
Centrum för anestesi, operation och intensivvård
anna.K.lofgren@regionvasterbotten.se
090-785 00 00 (växel)

Genom att anmäla dig till fördjupningskursen samtycker du till att Region Västerbotten sparar och behandlar de personuppgifter du angivit i samband med anmälan.
Läs mer om hur Region Västerbotten behandlar dina personuppgifter.