AT-läkare

Välkommen att söka AT-läkartjänst i Region Västerbotten. Hos oss får du en bred och varierande utbildning. Vi arbetar målmedvetet för att erbjuda hög kvalitet under din allmäntjänstgöring.

Allmäntjänstgöring  (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. AT omfattar minst 18 månader och fullgjord AT är en förutsättning för att få läkarlegitimation.

I Region Västerbotten anställer vi cirka 60 AT-läkare per år. Du gör din AT-tjänst på någon av länets tre sjukhus, Lycksele lasarett tillsätter 12 tjänster, Skellefteå lasarett har 20 tjänster och Norrlands universitetssjukhus i Umeå 20 tjänster. Rekrytering sker i en för regionen gemensam annons. Forskar-AT till norra sjukvårdsregionen söks separat. 

Genom ett samarbete med Österbottens välfärdsområde kan AT genomföras i Vasa, Finland. 

Ta reda på mer om våra sjukhus

Så funkar rekryteringen

Två gånger per år, i februari och september, sker en samordnad AT-rekrytering för Region Västerbotten. Ungefär en månad före sista ansökningsdag publiceras en annons på vår hemsida, via den är du välkommen att skicka in din ansökan. Där får du prioritera ditt val av placeringsort, Lycksele, Skellefteå eller Umeå. Vi anställer cirka 60 AT-läkare årligen inklusive forskar-AT.

Urval görs utifrån ett helhetsperspektiv med i förväg bestämda urvalskriterier och rekryteringen sker skyndsamt men inte innan sista ansökningsdag är passerad. Tidigare arbetslivserfarenhet och kompetenser, personlig lämplighet och samarbetsförmåga värderas högt, likaså lokal förankring.

Det här erbjuder vi

 • AT-tjänstgöring på tre orter i länet; Umeå, Skellefteå och Lycksele
 • 18 månaders AT-block
 • AT-block med inriktning mot forskning (Forskar-AT som söks separat)
 • Gediget introduktionsprogram innan de kliniska placeringarna startar
 • Avsatt tid för egna studier, 2 timmar/vecka samt 20 timmar inför AT-tentan
 • Övergripande utbildningsprogram samt regelbunden klinikutbildning
 • Kliniska handledare
 • Grupphandledning
 • Välfungerande AT-råd för samverkan och utveckling av AT
 • Utbildningspott eller deltagande på AT-stämman
 • Friskvårdsbidrag eller friskvård på arbetstid
 • Möjligheter till vikariat som underläkare eller ST-tjänst efter allmäntjnstgöringen

Löne- och anställningsvillkor

Lönerna revideras varje år och efter 18 månaders tjänstgöring får du ett påslag på 4 000 kronor. Vid erhållen doktorsexamen får du ytterligare 4 000 kronor per månad.

 

Film om Västerbotten