AT på Lycksele sjukhus

Lycksele, staden i södra Lappland, har cirka 12 600 invånare. Här finns bra service, god tillgång till boende och ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Lycksele sjukhus är ett länsdelssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar hela södra Lappland med nästan 40 000 invånare.

Vi börjar alltid med två veckors introduktionsutbildning innan de kliniska placeringarna startar.

Här finns bred elektiv sjukvård samt akutverksamhet inom kirurgi, anestesi, invärtesmedicin, stroke, rehab, gynekologi, förlossning och röntgen. Mottagningsverksamhet finns också inom länsklinikerna ögon, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och reumatologi.

I upptagningsområdet finns sju sjukstugor samt två hälsocentraler i Lycksele. I glesbygden är primärvården första instans oavsett sjukdomstillstånd och tid på dygnet. Sjukstugorna kan liknas vid ”mini-sjukhus” med röntgen, akutvårdsplatser för observation och akutvård, eftervård och palliativ vård.

Kommunikationerna är goda med exempelvis direktflyg till Arlanda. Till Umeå åker du med bil, buss eller tåg på mindre än två timmar och till fjällen, som Tärnaby och Kittelfjäll tar det knappt tre timmar.

Två gånger per år tillsätts 6 AT-block. De omfattar 18 månader fördelade på kirurgi inklusive anestesi och medicin/rehabilitering (9), psykiatri (3) och allmänmedicin (6).

Utbildning och kompetensutveckling

I början av tjänstgöringen går du en veckolång kurs på internat inom akutmedicin/traumatologi och A-HLR, som förberedelse för arbetet på akutmottagningen. På vårvintern ordnas en tredagars primärvårdsutbildning i fjällmiljö i anslutning till primärvårdsplaceringen. En tvådagars utbildning i försäkringsmedicin ingår också. Du får även 20 000 kr i ekonomiskt stöd för att delta i andra utbildningar eller kurs inom landet.

Förutom handledning av erfarna kollegor arrangeras en utbildningsdag varje månad. Vissa kliniker har regelbunden undervisning medan andra utbildar utifrån AT-läkarnas önskemål.

På akutmottagningen delar du jouren med en erfaren ST-läkare i ett samjoursystem under kvällar, nätter och helger.

Handledning

Det finns en studierektor för sjukhuset och en för primärvården samt en namngiven handledare på dina olika placeringar.

Eva Vikberg Martinez AT-studierektor
E-post
eva.vikberg.martinez@regionvasterbotten.se
Mobil
070-5880997
Linnea Sundin HR-partner, Lycksele
E-post
linnea.sundin@regionvasterbotten.se
Mobil
076-119 77 31