PTP-psykolog

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, görs under 12 månader och är en praktisk utövning av psykologyrket med inslag av utbildningsmoment.

PTP-psykolog Ålidhems HC

Under din PTP får du tillämpa de kunskaper du förvärvat under din grundutbildning och växa in i en professionell identitet som psykolog. Tjänstgöringen sker under handledning av legitimerad psykolog.

PTP styrs av Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar tillgången på handledare och innehållet i psykologtjänstgöringen. Vi följer intentionerna i den PTP-handbok som arbetats fram i samverkan med Sveriges Psykologförbund.

Vi anställer omkring 10 PTP-psykologer per år i flertalet av de verksamheter inom länet där det finns psykologer:

 • Vuxenpsykiatri
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Habilitering
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Barnhälsovård
 • Ungdomshälsa
 • Neurologi
 • Rehabilitering
 • Geriatrik
 • Arbets- och beteendemedicin
 • Primärvård
 • Företagshälsovård

 I Västerbotten erbjuds du:

 • Deltagande i PTP-program
  • Månatliga träffar med andra PTP-psykologer för utbildning och erfarenhetsutbyte
  • Rådgivning kring allt som rör din PTP-tjänst
  • Möjligheter till nätverkande
 • Närhet till vidareutbildning och klinisk forskning via Umeå Universitet

Nu finns tre PTP-tjänster att söka. Välkommen med din ansökan!

 

PTP-psykolog Geriatriskt Centrum Umeå

 

Schema, våren 2020.pdf

Nationell PTP-handbok januari 2019

Vill du veta mer?