PTP-psykolog

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, görs under 12 månader och är en praktisk utövning av psykologyrket med inslag av utbildningsmoment.

 

Under din PTP får du tillämpa de kunskaper du förvärvat under din grundutbildning och växa in i en professionell identitet som psykolog. Tjänstgöringen sker under handledning av legitimerad psykolog.

PTP styrs av Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar tillgången på handledare och innehållet i psykologtjänstgöringen. Vi följer intentionerna i den PTP-handbok som arbetats fram i samverkan med Sveriges Psykologförbund.

Vi anställer omkring 10 PTP-psykologer per år i flertalet av de verksamheter inom länet där det finns psykologer:

 • Vuxenpsykiatri
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Habilitering
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Barnhälsovård
 • Ungdomshälsa
 • Neurologi
 • Rehabilitering
 • Geriatrik
 • Arbets- och beteendemedicin
 • Primärvård
 • Företagshälsovård

 I Region Västerbotten erbjuds du:

 • Deltagande i PTP-program
  • Månatliga träffar med andra PTP-psykologer för utbildning och erfarenhetsutbyte
  • Rådgivning kring allt som rör din PTP-tjänst
  • Möjligheter till nätverkande
 • Närhet till vidareutbildning och klinisk forskning via Umeå Universitet

Schema, ht 2021

Nationell PTP-handbok januari 2019

Vill du veta mer?