Digitalisering och service

Digitalisering och service är en stor verksamhet där vi jobbar med forskning, digitalisering, fastighetsutveckling och service. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att bedriva en modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård.

Digitalisering, service och hälso- och sjukvård samverkar för att ge invånarna den bästa och mest effektiva vården. När du jobbar hos oss arbetar du för att skapa lösningar som underlättar för personal och patienter, göra det möjligt för människor att vara delaktiga i sin vård och frigöra resurser till dem som som behöver det bäst.

I vår verksamhet ingår:

  • Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT)
  • Enheten för projekt- och produktionsledning
  • Fastighet
  • Inköp och logistik
  • Internservice
  • Servicecenter

 

Maléne Holmgren Chefssekreterare
E-post
malene.holmgren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6497085