Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå

Inom Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans.

Vårdpersonal som arbetar tillsammans i operationssal.

Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram:

Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.

Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat – vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag.

Vår verksamhet

Vi bedriver akut och planerad anestesi- och operationssjukvård för vuxna och barn över ett år, postoperativ vård, intensivvård för vuxna och barn samt sterilteknisk verksamhet och vi samarbetar nära övriga kliniker inom regionen.

På operation samarbetar vi med allmän kirurgi, ortopedi, gynekologi och obstetrik, öron-näsa-halskirurgi, tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen samt ögonkliniken. På IVA finns även nära samarbete med medicin-geriatriska och barnkliniken.

Intensivvårdsavdelningen i Skellefteå vårdar svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad vid till exempel olycksfall, hjärtsjukdom och svåra infektioner.

Den postoperativa avdelningen vårdar patienter med övervakningsbehov efter operativa ingrepp eller undersökningar.

På operationsavdelningen utförs preoperativa bedömningar, anestesi och kirurgi tillsammans med våra samarbetskliniker. Den inrymmer också sterilteknisk avdelning där sterilisering av instrument från hela Skellefteå sjukvårdsområde utförs.

På anestesimottagningen finns ett venaccess-team med kompetens för venport, pacemaker samt piccline och ett team som arbetar med behandling av smärta.

Våra kompetenser

Hos oss finns flera olika yrkesroller:

  • Undersköterska
  • Steriltekniker
  • Allmänsjuksköterska
  • Anestesisjuksköterska
  • Operationssjuksköterska
  • Intensivvårdssjuksköterska
  • Anestesiläkare
  • Läkare under specialistutbildning
  • Vårdadministratör

 

Verksamhetschef Christina Nilzon
E-post
christina.nilzon@regionvasterbotten.se
HR-partner Susanne Edlund
E-post
susanne.edlund@regionvasterbotten.se