Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten

Är du intresserad av kvinnosjukdomar, att hjälpa barn till världen, att avlägsna tumörer med operationsrobot eller att jobba med fosterdiagnostik?

Alva jobbar som undersköterska på Lycksele lasarett.

Hos oss får du samarbeta med olika personalkategorier och då alltid med patientens individuella behov i fokus. Vårt mål är bra medicinsk vård och en god omvårdnad.

Umeå

Vårt uppdrag är att ge kvinnosjukvård till kvinnor i alla åldrar i Umeå-området. Som klinik på Norrlands universitetssjukhus erbjuder vi också högspecialiserad vård till länets och norra regionens kvinnor. Hos oss kan du arbeta med både akut och planerad öppen- och slutenvård. Vi utbildar studenter och arbetar med forskningsprojekt inom många områden.

Kirurgi med operationsrobot

Som enda kvinnoklinik i norra regionen så gör vi avancerade tumöroperationer med robot. Vi är även centrum för utredning, vård och behandling av riskgraviditeter och fosterdiagnostik i den norra regionen. 

På vår klinik erbjuder vi allt från polikliniska operationer på vår mottagning till inneliggande vård på två vårdavdelningar, en gynekologiavdelning och en BB/antenatalavdelning. Övrig öppenvård ges via kvinnoklinikens mottagning, specialistmödravården, förlossningsavdelningen samt BB-hemvård.

Arbetar nära universitetet

Vårt samarbete med universitetet är framgångsrikt. Vi deltar i många forskningsprojekt, både nationella och internationella, vilket utvecklar verksamheten. I samarbete med universitetet utbildar vi studenter inom olika sjukvårdsutbildningar. Hos oss har du möjlighet till vidareutbildning inom en rad områden.

Här arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, uroterapeut, kurator och en sjukgymnast.

Skellefteå

Vi erbjuder både akut och planerad öppen- och slutenvård till kvinnor med gynekologiska sjukdomar och till gravida kvinnor som bor i Skellefteå respektive Norsjö kommun.

På vår klinik arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, uroterapeut, kurator och sjukgymnast.

Utbildning i samarbete med universitetet

Tillsammans med universitetet grundutbildar vi studenter inom olika sjukvårdsutbildningar. När du jobbar hos oss har du också möjlighet till vidareutbildning.

Verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden består av:

  • Mottagning
  • Infertilitetsverksamhet för hela länet
  • Mödrahälsovård
  • Förlossning
  • BB och gynekologisk slutenvård
  • Specialistmödravård
  • BB-hemvårdsmottagningen
  • Amningsmottagning

Inom slutenvården har vi en arbetstidsmodell som gör det möjligt för dig som medarbetare att påverka dina arbetstider.

Lycksele

Vårt uppdrag är att ansvara för kvinnosjukvården i södra Lappland. Vårt upptagningsområde är vidsträckt, vilket innebär att många patienter har en resväg på upp till 30 mil. Medarbetare i Lycksele arbetar med hög flexibilitet, med god framförhållning och planering för att på så vis bidra med trygghet trots långa avstånd.

Vi ger både akut och planerad öppen- och slutenvård till gravida kvinnor som framförallt bor i Västerbottens inland, men även till kvinnor från övriga länet.

Öppenvård finns på gynmottagningen, specialistmödravården, barnmorskemottagningen och BB-hemvård.

Vi utför både polikliniska operationer och operationer för inneliggande patienter på vår gynekologiska avdelning.

Hos oss arbetar undersköterskor, barnmorskor, läkare, sekreterare och kuratorer. Vi har studenter under utbildning inom barnmorske-, undersköterske- och läkaryrket. Dessa blivande medarbetare är en naturlig del av vårt arbete och bidrar till vården hos oss.

Vi anser att kontinuitet, bemötande och relationer är viktiga för familjerna som besöker oss, vi kommer alltid ge det lilla extra. Hos oss ligger fokus på trygghet, stöd och att bejaka självbestämmandet. Tanken är att varje individ som kommer till oss får känna sig unik och speciell.

Vi erbjuder en varm och hemlik miljö med fin anda i arbetsgruppen. På vår arbetsplats är humor och glädje viktiga ingredienser.

Anna-Lena Renström Verksamhetschef
E-post
annalena.renstrom@regionvasterbotten.se
Ida Maarman HR-partner
E-post
ida.maarman@regionvasterbotten.se
Mobil
076-539 29 48