Hand- och plastikkirurgisk klinik

Vi bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus. Vårt primära uppdrag är att ge patienterna i norra regionen denna typ av vård. Dessutom har vi ett rikssjukvårdsuppdrag som innebär att vi tillsammans med handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm tar hand om alla patienter med plexus brachialisskador (skada på armens stora nervfläta).

Vi rehabiliterar också hand- och plastikkirurgiska patienter och har mottagning- och operationsverksamhet för dessa patientgrupper.

Hos oss finns:

  • Vårdavdelning för hand- och plastikkirurgiska patienter där även ögonpatienter vårdas.
  • Mottagning
  • Operationsavdelning
  • Rehabiliteringsavdelning
  • Avdelning för medicinsk dokumentation

Hos oss arbetar läkare med handkirurgisk specialitet och plastikkirurgisk specialitet samt läkare under utbildning till dessa specialiteter. På vårdavdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och på mottagning och operationsavdelningen operationssjuksköterskor, sjuksköterskor samt undersköterskor. Rehabiliteringsavdelningen har sjukgymnaster och arbetsterapeuter och på avdelningen för medicinsk dokumentation arbetar medicinska sekreterare. Till klinken finns också en kurator och dietist knutna.

Alla våra lokaler ligger på samma våningsplan i direkt anslutning till varandra. Vi har sedan en lång tid arbetat målmedvetet med rätt använd kompetens (RAK). Detta innebär att ett stort arbete har lagts på yrkesspecifika funktioner som i hög grad har förändrat den traditionella uppdelningen mellan yrkeskategorierna. Till kliniken finns också en mycket aktiv forskningsverksamhet knuten med kombinationsanställd (regions- och universitetsanställd) personal, både inom läkar- och omvårdnadsgruppen.

Per Wahlström Verksamhetschef
E-post
per.wahlstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090- 785 32 42
Linnea Sihlén Jonsson HR-partner
E-post
linnea.sihlen.jonsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 78