Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är ett minst sagt spännande område med stor bredd. Här finns varierande uppgifter för dig som vill jobba med genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi och patologi.

Vi servar vården med att bland annat ställa diagnos, ta prover, hantera blod, utreda, ge råd, behandla och ge stöd för patientnära analyser. Vi har laboratorier vid sjukhusen i Umeå, Skellefteå och Lycksele och dessutom ett i Östersund. Vi forskar själva och erbjuder service till andra forskare.

Laboratoriemedicin har fem kliniska specialiteter; genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi samt patologi. Dessutom ingår Biobanken norr, Vävnadsinrättningen och Vårdhygien. Hos oss arbetar ungefär 420 personer. Vi har nära kontakt och samarbete med flera institutioner inom den medicinska fakulteten.

 

I den här filmen får du träffa Olivia som arbetar som biomedicinsk analytiker.

Många kompetenser

Hos oss jobbar en mängd olika yrkeskategorier, bland annat biomedicinska analytiker, medicinska biologer, molekylärbiologer, medicinska sekreterare, hygiensjuksköterskor, sjuksköterskor, laboratorietekniker, laboratorieingenjörer, sjukhusgenetiker, kemister, läkare, busschaufförer och obduktionstekniker.

Laboratoriemedicin är ett modernt och effektivt laboratorium med avancerad utrustning. Vi har flera olika typer av laboratorier där några utgörs av renrum och säkerhetsklassade rum.

Vi arbetar med friskvård och har en egen friskvårdspolicy som vi uppdaterar varje år. För tillfället arbetar vi också för att Laboratoriemedicin ska bli en certifierad hälsofrämjande arbetsplats.

Behovet av laboratoriemedicinsk kompetens ökar ständigt inom vården och vi utvecklar hela tiden nya metoder och rutiner, analyser och snabbare och bättre analysutrustning. Ständiga förbättringar är ett ledord. Arbetet med att dokumentera karriär- och kompetenstrappor pågår men redan idag kan man genom att utöka sina uppdrag skaffa sig en karriär hos oss.

Ewa Lassén Verksamhetschef
E-post
ewa.lassen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 27
Mobil
070-634 37 27
Sandra Svensson HR-partner
E-post
sandra.svensson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 23
Mobil
070-394 42 76