Medicin- och rehabiliteringskliniken i Lycksele

Hos oss möter du medarbetare med stor kompetens och en ovanligt bred och omfattande verksamhet. Vi arbetar med allt från intensivvård till rehabilitering.

Dygnet runt tar vi hand om akut sjuka patienter som behöver specialiserad slutenvård men inte ska opereras. För att klara detta har vi intensivvård, laboratorieverksamhet, röntgenresurser och specialistkompetens.

Vi har också vårdplatser för planerade insatser som utredning eller rehabilitering samt öppenvård för bedömning och behandling eller uppföljning hos specialist eller specialistteam.

Vår klinik är ett kompetenscentrum för internmedicin i södra Lappland. Hos oss får äldre patienter med multipel sjuklighet som har behov av ”generalist” hjälp av klinikens specialister i allmän internmedicin i nära samverkan med allmänläkarspecialister.

Teamverksamhet:

 • Lungteam – KOL och syrgasbehandling
 • Hjärtteam – Koronarsjukdom och hjärtsvikt.
 • Diabetes
 • Trafikmedicin
 • Tobakspreventiv mottagning
 • Stroketeam
 • Gastro
 • Hematologi

Utveckling:

 • RAK – Framgångsrik
 • Produktions- och kapacitetsplanering
 • Telemedicin
 • Centrum för specialiserad vård i glesbygd
 • Turistdialys

Vår verksamhet bygger på att våra medarbetare har en bred kunskap vilket gör att de kan arbeta på olika avdelningar och att olika funktioner inte är personberoende. Här finns en god, lärande och solidarisk arbetsmiljö.

Peter Thorén Verksamhetschef Akutmottagningen Lycksele
E-post
peter.thoren@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-396 33
Mobil
070-394 41 37
Anna Mattsson HR-partner
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-391 48