Ögonklinik Västerbotten

Vill du vara en del av vår verksamhet? Här händer det mycket och det finns stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke. Vår klinik bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Hos oss får du ett intressant och lärorikt arbete i en förbättringsinriktad verksamhet.

Ögonkliniken Västerbotten finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik med stora patientflöden som tar hand om patienter med ögonsjukdomar i alla åldrar, från nyfödda och uppåt.

Vi använder oss ofta av teknisk utrustning för diagnostik och behandling i en mycket forsknings- och undervisningsaktiv miljö, där vi samarbetar med enheten för oftalmiatrik på Umeå universitet.

På kliniken undervisar vi blivande läkare och specialister och vissa patientgrupper. Verksamheten sker i huvudsak under dagtid.

Ögonsjukvård innefattar så väl snabba, kortare besök som att patienterna kommer på återkommande kontroller som görs av ögonsjuksköterskor, ortoptister och läkare. Vi har vårdprocesser kring exempelvis glaukom (grön starr), diabetes, skelning, bedömning och injektioner i ögats glaskropp.

Vi har ungefär 110 medarbetare. Hos oss arbetar ögonläkare, ögonsjuksköterskor, operationssjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, ortoptister samt optiker.

Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar hela tiden med att utveckla verksamheten och förbättra kvalitet och patientsäkerhet.

Umeå

I Umeå finns både läns- och regionvård. Den största delen av verksamheten är öppenvård, med en omfattande mottagningsverksamhet inom ögonsjukvårdens flesta diagnosgrupper.

Vi opererar såväl främre som bakre segmentet, liksom skelning och vi gör även polikliniska operationer. Då vi tar emot patienter från hela norra Sverige är vår akuta verksamhet stor, med jourlinje dygnet runt.

På mottagningen i Umeå ger vi patienterna en väl utvecklad och polikliniserad regionvård. Vårdplatser disponeras vid samvårdsavdelningen.

Skellefteå

Skellefteå är en öppenvårdsmottagning, med uppdrag att ge länsdelssjukvård till länets befolkning.

Till oss kommer patienter för att besöka läkare, sjuksköterska, ortoptist och optiker. Här finns också dagkirurgi i form av exempelvis gråstarr, ögonlocksoperationer, injektionsbehandling och skelningsoperationer. Vi har dagjoursverksamhet.

Lycksele

Vårt uppdrag är framförallt att ge invånare i södra Lappland en ögonsjukvård av god kvalitet. Till oss kommer patienter till öppenvårdsmottagningen och operation av gråstarr, ögonlocksoperationer samt injektionsbehandling. Vi tar även emot akuta besök.

Vår mottagning har korta beslutsvägar och en engagerad personal som är delaktig i att utveckla verksamheten. För att effektivisera våra patientflöden har vi ett arbetssätt som vi kallar Lyckselemodellen.

Tommy Persson Verksamhetschef
E-post
tommy.persson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 29 83
Linda Wälitalo HR-partner, Umeå
E-post
linda.valitalo@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 29
Pia Östlund HR-partner, Skellefteå
E-post
pia.ostlund@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 18 64
HR-partner, Lycksele Anna Mattsson
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Mobil
072-533 91 48